het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter b
All words of February 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 February 2011 was:

be·hel·zen (behelsde, behelsd) ()
= to contain, to include

omhelzen = to embrace
hals = neck

"Het leger liet verder weten dat het stappen heeft gezet om de openbare veiligheid te waarborgen, zonder nader te verklaren wat die maatregelen precies behelzen."
– in: De Stentor (2011)

"Alleen als een privéfoto een nieuwsfeit behelst of bijdraagt aan 'een publiek debat dat van maatschappelijk belang is' mag de foto worden geplaatst, aldus de rechtbank."
– Marleen Luijt, in: nrc.next (2009)