het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter b
All words of January 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 January 2011 was:

bij·kans ()
= almost, nearly

The word 'bijkans' is somewhat old-fashioned, but it is still occasionally used nowadays.

"De beroepsmilitair werd in die kring dan ook bijkans doodgeknuffeld."
– in: Trouw (2005)

"[Willem] Bilderdijk moet een zenuwlijder zijn geweest van de meest intense soort. Hij is, daarbuiten, een klassiek voorbeeld van de 'ingebeelde zieke'. De dichter immers die zijn sterven bijkans dagelijks aankondigt, bereikt de krasse ouderdom van vijfenzeventig jaren."
– Boudewijn Büch, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981 (1982)