het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter f
All words of January 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 January 2011 was:

fin·ge·ren (fingeerde, gefingeerd) ()
= to simulate, to feign

Despite the 'ng' combination in the word, the letter 'g' is pronounced as a common Dutch 'g' (voiced velar fricative) such as in 'gaan'.

"De namen in dit artikel zijn om reden van privacy gefingeerd."
– Edwin Keulen, in: Trouw (1997)

"Na de romantiek, die zich verbeeldde wat was en werd, kwam de realist ter wereld die fingeerde wat komen zal."
– Ph.J. Simons, in: De Nieuwe Taalgids (1926)