het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: betreffen
Related: betreffende

All words with first letter d
All words of January 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 January 2011 was:

des·be·tref·fend ()
= relating to, relevant

des = of the (genitive case, archaic)
betreffen = to concern

"Ze is een door en door lichtzinnig wezen dat ons al in de eerste scène inwijdt in het moderne leven. Van Londen? Van Parijs? Van Nice? Ze heeft talloze minnaars, ze hoeft er maar een te kiezen voor de desbetreffende avond."
– Doeschka Meijsing, in: De Groene Amsterdammer (2009)

"Indien niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels ten aanzien van de aanleg of het gebruik van radiozendapparaten, is Onze Minister bevoegd om aan de houder van een desbetreffend radiozendapparaat een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen."
– in: Telecommunicatiewet (1998)