het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter l
All words of December 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 29 December 2010 was:

(de) leek ()
= layman

"Een probleem voor de regering is dat het [Europees] verdrag een complex geheel is, dat voor leken bijna niet is te vatten."
– Floris van Straaten, in: NRC Handelsblad (2008)

"Een leek kon zien dat er sprake was van financieel wanbeheer. Ook organisatorisch was het een chaos. Maar alle smeekbeden richting hoofdkantoor om orde op zaken te stellen, richtten niets uit."
– in: Trouw (1992)

"Of het nu om het doopsel van volwassenen of om dat van kinderen gaat: onder normale omstandigheden is de [b]isschop, de [p]riester of de [d]iaken de bedienaar van het sacrament. Tegenwoordig kan een bisschop ook doopbevoegdheid aan een leek geven."
– in: Katholiek Nederland