het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter o
All words of November 2009
All words of 2009
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 November 2009 was:

o·ver·zich·te·lijk ()
= clear, something that is clearly arranged, giving an overview

over = over
zicht = view
overzicht = overview
-lijk = -ly

"Oren verdraaien wat je ziet, zien versterkt wat je ruikt. Onderzoekers ontrafelen hoe het brein alles aan elkaar smeedt tot een overzichtelijke werkelijkheid. Maar die blijkt een illusie."
– Simone de Schipper, in: NRC Handelsblad (2002)

"De partij voor de Dieren en de Christen Unie hebben de beste site. De site van de Christen Unie valt vooral op door haar overzichtelijkheid en begrijpelijkheid. De sites van de VVD en de SP vallen vooral op door hun onoverzichtelijkheid en onbegrijpelijkheid. De pogingen van de VVD hun site ook tot een verkapte nieuwssite te maken, helpt daarbij zeker niet."
– Ingo Piepers, in: Sargasso (2008)