het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter d
All words of December 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 December 2010 was:

da·de·lijk ()
= direct, immediate
= in a moment

daad = deed
-lijk = -ly

"Mogelijk is de weerzin dadelijk weg als blijkt dat er (...) geen hoofddoekjesbelasting, geen bouwstop voor moskeeën of etnische registratie komt."
– Aukje van Roessel, in: De Groene Amsterdammer (2010)

"Het leek dus, alsof (...) de zaak nog niet beslist was. Maar dat was slechts schijn, zoals we dadelijk zullen zien."
– A. Algra & H. Algra, in: Dispereert niet (1978)