het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter v
All words of December 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 1 December 2010 was:

ver·fom·faai·en (verfomfaaide, verfomfaaid) ()
= to crumple, to damage, to make look bad and used, to spoil

The word 'verfomfaaien' comes from the German word 'verfumfeien', which has a similar meaning, among others.

"Michael Boogerd haalde een verfomfaaid papiertje uit zijn trainingsbroek en zei dat hij had opgeschreven wat hij de zaal wilde gaan vertellen..."
– Marije Randewijk, in: de Volkskrant (2007)

"Ook in het Nederlands zijn pogingen om de taal te verfomfaaien, door middel van de spelling, vrijwel zonder duurzame betekenis gebleven."
– Etsko Kruisinga, in: Het Nederlands van nu (1938)