het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: onderling

All words with first letter o
All words of November 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 November 2010 was:

(het) on·der·ons·je ()
= private business or conversation, informal gathering (usually without everyone present)

onder = among
ons = us
-je = little (diminutive)

"Hij heeft een onderonsje gehad met de nieuwe [k]oning en schrijft er over aan zijn vriend Van der Goes, dat Z.M. hem op de gracieuste wijze had gezegd, dat hij maar moest kiezen."
– A. Algra & H. Algra, in: Dispereert niet. Deel 3 (1956/1974)

"De uitslag van het Eurovisiesongfestival (Noorwegen won voor IJsland) weerlegde het vooroordeel dat het daar om een onderonsje van Balkanlanden gaat."
– Hans Beerekamp, in: NRC Handelsblad (2009)