het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter o
All words of November 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 November 2010 was:

ont·plooi·en (ontplooide, ontplooid) ()
= to unfold
= to develop

ont- = un-
plooi = fold (commonly used natura for textile)
plooien = to fold, to make folds

The word 'ontplooien' is related to the English 'to deploy', which in its turn comes from the French word 'déployer', meaning 'to unfold', 'to develop', or 'to deploy'.

"We moeten voorwaarden scheppen opdat de mensen zich kunnen ontplooien."
– Opheffer (Theodor Holman), in: De Groene Amsterdammer (1996)

"Ook [Desi] Bouterse bleef op politiek gebied en als ondernemer een belangrijke rol spelen. Daarnaast ontplooide hij lucratieve activiteiten in de cokehandel."
– in: de Volkskrant (2010)