het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter z
All words of November 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 November 2010 was:

zorg·vul·dig ()
= careful, accurare, punctual

zorg = care

"De [PvdA-]fractie staat dan ook voor een pijnlijke keuze: kiezen uit twee goede kandidaten, die elkaar in het college zeer goed aanvulden. Na een uitgebreide en zorgvuldige afweging heeft de fractie gekozen voor Rodney Weterings als eerste kandidaat wethouder."
– in: Pvda.nl (2010)

"Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd."
– in: De Stentor (2008)