het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Origin: French

All words with first letter c
All words of October 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 October 2010 was:

(de) clou ()
= point, punch line

The word is French, where it means 'nail'.

"Vergelijk het met een mop: als de mop stuntelig verteld wordt, maar de clou klopt helemaal, dan lig je alsnog dubbel."
– Joost de Vries, in: De Groene Amsterdammer (2010)

"Zou ik het [boek] met evenveel nieuwsgierigheid hebben gelezen als het door een vijftigjarige man was geschreven, vroeg ik mij op het einde af. Geenszins. Daar ligt net de clou van het boek. Het verlangen, de lust en de fantasieën van een man ken ik zelf te goed. Die van een vrouw – hoe rauw en expliciet die dan mogen zijn neergeschreven – intrigeren."
– Peter Vandermeersch, in: De Standaard (2008)