het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: kroeg

All words with first letter s
All words of October 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 October 2010 was:

(de) stam·kroeg ()
= favourite pub, hangout bar

stam = tribe, trunk
kroeg = bar, pub

"Verder [is er] een reportage [te zien] over de Limburgse kunstenaar Frans Vos, die in de jaren vijftig de drank in zijn stamkroeg betaalde met schilderijen."
– in: NRC Handelsblad (1996)

"Hij was een sterke fitte vent met gevoel voor humor, die in het weekeinde zeker nog even tijd vrij kon maken voor een biertje in de stamkroeg."
– Rinze Brandsma, in: De Stentor (2007)