het woord van vandaag

Category: bijwoord

Related: vanzelfsprekend

All words with first letter v
All words of October 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 October 2010 was:

van·zelf ()
= of itself, of its own accord, automatically

van = of
zelf = (it)self

"Vrijheid ontstaat niet vanzelf. Voor vrijheid moet gevochten worden!"
– Angela Merkel (citaat), in: De Stentor (2009)

"'Leesplezier is voorwaarde èn doel voor het onderwijs in fictionele teksten'. Je hoort dit vaker beweren, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik me geen onderwijs kan voorstellen dat zich hiertoe beperkt. Er is bij mijn weten ook geen zinnig stuk over geschreven. Aanhangers van deze gedachte gaan er wellicht impliciet van uit dat via leesplezier alle mogelijke andere doelen vanzelf bereikt worden."
– Koos Hawinkels, in: Verslag van het zevende colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten (1980)