het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: allochtoon

All words with first letter a
All words of February 2019
All words of 2019
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 February 2019 was:

(de) au·toch·toon ()
= native, indigenous

"Rechters zijn nu ook nog bijna allemaal blank en autochtoon. Dat maakt het voor hen moeilijker zich in mensen met een migratie-achtergrond te verplaatsen."
– in: De Telegraaf (2018)

"Er wonen in Rotterdam nog altijd meer autochtonen dan allochtonen, maar het verschil is met 50,5 versus 49,5 procent nooit eerder zo klein geweest."
– Inge Janse, in: NRC Handelsblad (2015)