het woord van vandaag

Category: bijwoord

Related: alleszins
Related: anderszins
Related: enigszins

All words with first letter g
All words of January 2019
All words of 2019
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 January 2019 was:

geens·zins ()
= in no way, not at all

geen = no
zin = way

"Hoewel vulkanen die al langer dan duizend jaar geen activiteit vertonen door de meeste mensen als veilig worden beschouwd, hoeft dit geenszins het geval te zijn."
– Marlies ter Voorde, in: Nemo Kennislink (2014)

"Hij zei zich geenszins verantwoordelijk te voelen voor de politieke en economische onrust die het Brexit-referendum in zijn land heeft veroorzaakt."
– Christoph Schmidt, in: Trouw (2016)