het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: terecht

All words with first letter t
All words of January 2019
All words of 2019
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 January 2019 was:

te·recht·wij·zen (wees terecht, terechtgewezen) ()
= to reprove, to reprimand, to set right

terecht = with reason/justification
wijzen = to point

"Het is belangrijk dat ze worden gehoord en dat de dader wordt terechtgewezen en gestraft."
– Jan van Dijk (citaat), in: De Groene Amsterdammer (2017)

"Hij voegt er het vriendelijk verzoek bij hem te willen terechtwijzen indien hij gedwaald heeft, zijne mededeelingen en beschrijvingen te willen aanvullen waar hij tekortschoot."
– Hendrik Jan Broers, in: Los en vast (1874/2016)