het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: ondervinden
Related: proefje

Topic: wetenschap

All words with first letter p
All words of January 2019
All words of 2019
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 January 2019 was:

proef·on·der·vin·de·lijk ()
= based on experiment(s) and observation(s), by trial and error

proef = experiment
ondervinden = to experience

"Deze hypothese kende tot dusver nog geen proefondervindelijke onderbouwing, maar daar is sinds deze maand verandering in gekomen."
– Yuri Matteman, in: De Groene Amsterdammer (2012)

"Je zou denken dat proefondervindelijk duidelijk is geworden dat deze vooroordelen niet op waarheid berusten."
– Robert Vuijsje, in: Trouw (2016)