het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Origin: French

All words with first letter e
All words of January 2019
All words of 2019
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 January 2019 was:

(de) en·quê·te ()
= survey, inquiry

The word comes from French where it has a similar meaning.
Read more about surveys on Wikipedia: link

"Mensen kunnen een digitale enquête invullen en ook worden straatenquêtes uitgevoerd."
– in: De Telegraaf (2015)

"Enquêtes wijzen erop dat een grote meerderheid van de bevolking nog altijd een groot vertrouwen koestert in wetenschap en technologie."
– Frank van Vree, in: De Groene Amsterdammer (2012)