het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: geld

All words with first letter v
All words of September 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 September 2010 was:

(het) voor·schot ()
= advance, advanced money

voor = before
schot = shot

"Rekeninghouders van [de failliete] DSB Bank kunnen waarschijnlijk vanaf woensdag een aanvraag indienen voor het voorschot van maximaal 3000 euro op teruggave van spaargeld of geld op betaalrekeningen."
– in: De Telegraaf (2009)

"Wetenschappers, financiers, werkgevers en verzekeraars hebben allang een voorschot genomen [op de maatschappelijke discussie over genetische screening]. Een rondvraag onder patientenverenigingen wijst bijvoorbeeld uit dat duizenden Nederlanders nu reeds op grond van hun erfelijke aanleg worden uitgesloten van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen."
– Aart Brouwer, in: De Groene Amsterdammer (1995)