het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: kwaadaardig

All words with first letter g
All words of December 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 24 December 2018 was:

goed·aar·dig ()
= benign

goed = good
aard = nature
-aardig = natured

"Het had ook slecht kunnen aflopen, maar gelukkig bleek het gezwel nog goedaardig."
– Herman Brusselmans (citaat), in: Het Laatste Nieuws (2018)

"Maar wat weet die goedaardige Johan van zijn aangetrouwde familie?"
– Frans van Oldenburg, in: Limburg aan de galg (1966)