het woord van vandaag

Category: afkorting

Related: pabostudent

Topic: onderwijs

All words with first letter p
All words of December 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 December 2018 was:

(de) pa·bo ()
= teacher training college for primary education

p –> pedagogische = pedagogical
a –> academie = academy
bo –> voor het basisonderwijs = for primary education

"Op dit moment krijgt slechts de helft van de aankomende docenten op de pabo les in het Engels, terwijl dat eigenlijk voor iedere student aan de lerarenopleiding zou moeten gelden."
– in: NU.nl (2008)

"Het is het derde jaar op rij dat de instroom op de pabo's toeneemt, na een jarenlange daling."
– Mirjam Remie, in: NRC Handelsblad (2018)