het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter l
All words of October 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 October 2018 was:

laag·drem·pe·lig ()
= easily accessible/approachable

laag = low
drempel = threshold, doorstep, (speed) bump

"De sport is ook heel laagdrempelig, want je hebt er bijna niets voor nodig."
– Timo Tak (citaat), in: NOS (2015)

"Voor Syriërs is ondernemerschap een logische stap, want daar hebben ze vaak al ervaring mee. In hun eigen land was dat laagdrempelig en alles ging via hun netwerk. In Nederland is het bedrijfsleven veel ingewikkelder georganiseerd en ze hebben hier geen netwerk."
– Greta Riemersma, in: De Correspondent (2017)

"Juist die laagdrempelige poëzie over het huiselijk leven, waar menig mannelijk dilettant zich aan waagde, werd voor de vrouwelijke dichters min of meer vijandig terrein, mogelijk omdat hun positie als onderdeel van het bezongen object actieve deelname genant maakte: men zou een lofredenaar van zichzelf worden."
– Ellen Krol, in: Huiselijke poëzie (1999)