het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: trouwen
Related: wantrouwen

All words with first letter v
All words of October 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 5 October 2018 was:

ver·trou·wen (vertrouwde, vertrouwd) ()
= to trust

trouw = loyalty

"Vaste daken kunnen instorten, na een hele serie bevingen vertrouwt niemand zijn eigen huis meer. Hoe dapper dat ook nog overeind staat."
– Michel Maas, in: de Volkskrant (2018)

"Mensen kennen hem van televisie en ze vertrouwen hem, dat maakt hem toegankelijker dan gewone rechters."
– Joris Bellwinkel, in: Hard//hoofd (2013)