het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: puntsgewijs

Topic: wetenschap

All words with first letter s
All words of October 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 October 2018 was:

steek·proefs·ge·wijs ()
= by means of taking a sample

steekproef = sample
-gewijs = -wise

"Volgens de woordvoerster zullen in de toekomst vaker steekproefsgewijze drugscontroles gehouden worden."
– in: De Telegraaf (2016)

"De testen werden steekproefsgewijs uitgevoerd door inspecteurs van het bedrijf. Toen de uitslag ongewenst was, werden de gegevens vervalst."
– in: De Telegraaf (2018)

"Een accountant controleert de boekhouding echter alleen steekproefsgewijs, uitgaand van de integriteit van het management."
– Karen Geurtsen & Ivo van Woerden, in: HP/De Tijd (2011)