het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: taal en spraak
Topic: ziekte en gezondheid

All words with first letter c
All words of September 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 25 September 2018 was:

(de) con·ta·mi·na·tie ()
= contamination
= mixed/blended idioms or phrases

"Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen komt contaminatie tijdens het onderzoek van DNA enkele malen per jaar voor."
– in: NRC Handelsblad (2004)

"Wanneer zo'n verbinding nog niet eerder is gemaakt, kan men zo'n contaminatie beschouwen als een neologisme."
– G.J. van Bork, H. Struik, P.J. Verkruijsse & G.J. Vis, in: Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002)