het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter e
All words of August 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 August 2018 was:

een twee·de zijn ()
= to be another thing/story

een = a
tweede = second
zijn = to be

"Baby's die geboren zijn op een zaterdag, staan bekend als echte perfectionisten. Het is een tweede of ze dit zelf ook echt zo zien, maar ze komen in elk geval zo over."
– Daphne de Groot, in: Fammy Baby (2017)

"Het is één ding om te zeggen dat het verkleinwoord iets te maken heeft met sekse-verschillen, maar het is een tweede om dan meteen maar aan te nemen dat die verschillen zich zullen manifesteren in de frekwentie van alle verkleinwoorden in alle gesprekken van mannen en vrouwen."
– Frank Jansen, in: De Nieuwe Taalgids (1979)