het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: aansprakelijkheid
Related: verzekering

Topic: geld

All words with first letter a
All words of June 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 June 2018 was:

(de) aan·spra·ke·lijk·heids·ver·ze·ke·ring ()
= liability insurance

aansprakelijkheid = liability, responsibility
verzekering = insurance

"Als je je buurman infecteert met een virus valt dat niet onder je aansprakelijkheidsverzekering."
– Arnoud Engelfriet, in: NOS (2017)

"Aansprakelijk voor een schade? Dan kan een aansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden."
– Patricia Boon, in: De Telegraaf (2016)