het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: soezen

All words with first letter i
All words of June 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 June 2018 was:

in·soe·zen (soesde in, ingesoesd) ()
= to doze off

in = in
soezen = to doze, to drowse

"De oudjes naast hem waren ingesoesd door ouderdom en zon, hun grijze hoofden omlaaggeknikt. Bij sommigen droop het speeksel uit hun openhangende monden."
– Frans Pointl (citaat), in: Trouw (2016)

"Sommige cliënten hebben hun gezonde verstand laten insoezen door de winsten die zij hoopten te maken."
– Jan Willem van der Velden, in: Keijser Van der Velden