het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: gelazer

All words with first letter l
All words of May 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 May 2018 was:

la·ze·ren (lazerde, gelazerd) ()
= to fling, to chuck, to throw
= to pitch, to fall

"Hij lazerde zo van 2,5 meter naar beneden, het ging echt hard."
– in: Tubantia (2018)

"Je weet dat je van school gelazerd kunt worden."
– Maarten Frankenhuis (citaat), in: Trouw (2003)

"Om mij heen lazeren toeschouwers bij bosjes van het lachen in ravijndiepe appelflauwtes."
– Loek Zonneveld, in: De Groene Amsterdammer (2018)