het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: familie

All words with first letter p
All words of May 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 May 2018 was:

(het) pleeg·ge·zin ()
= foster family/home

pleeg- = foster
gezin = family

"Het aantal kinderen en jongeren dat voor korte of langere tijd in Nederlandse pleeggezinnen woont neemt fors toe."
– in: Algemeen Dagblad (2015)

"Een paar weken na de begrafenis werd ik in een tehuis geplaatst totdat men een geschikt pleeggezin gevonden zou hebben."
– Lieke Marsman, in: Hard//hoofd (2011)