het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: aan den lijve ondervinden
Related: proefondervindelijk

All words with first letter o
All words of April 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 April 2018 was:

on·der·vin·den (ondervond, ondervonden) ()
= to experience, to encouter, to be faced with

onder = under
vinden = to find

"De Belgische voetbalploeg heeft in een oefenwedstrijd weinig weerstand ondervonden van Saudi-Arabië."
– in: Dagblad van het Noorden (2018)

"De grootste groep heeft voordeel bij de komst van de metro, een kleine groep ondervindt nadeel."
– Marc Kruyswijk, in: Het Parool (2016)