het woord van vandaag

Category: telwoord

Related: anderhalve man en een paardenkop

All words with first letter a
All words of April 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 April 2018 was:

an·der·half ()
= one and a half

ander = other
half = half

"Na anderhalf jaar en meer dan 300 duizend bezoekers komt er in januari 2016 een eind aan de theatervoorstelling Anne."
– Hein Janssen, in: de Volkskrant (2015)

"Ik wist niet dat anderhalve meter – of 1.58 meter, zoals later bleek – zó hoog was."
– Luuk Hijne, in: Hard//hoofd (2017)