het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: beroep
Topic: onderwijs

All words with first letter b
All words of November 2009
All words of 2009
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 November 2009 was:

(de) ba·sis·school·leer·kracht ()
= elementary school teacher

basis = basic, elementary
school = school
basisschool = elementary school
leren = to learn, to teach
kracht = force, strength, employee
leerkracht = teacher

"Een leerkracht heeft gedurende lange tijd het kind kunnen volgen en betrekt meerdere factoren bij het geven van een advies. Zo kijkt een basisschoolleerkracht naar hoe een leerling functioneert in een groep, hoe de werkhouding is, hoeveel doorzettingsvermogen het kind heeft, en niet onbelangrijk welke mogelijkheden de thuissituatie biedt om het voortgezet onderwijs met goed gevolg te doorlopen."
– Liesbeth Verheggen, in: Aob.nl

"De attitude van de Nederlandse basisschoolleerkracht speelt een rol bij de leerprestaties van de allochtone leerlingen en kan gebruikt worden bij het verklaren van onderwijsachterstanden."
– Antonet Warger, in: De attitude van de Nederlandse basisschoolleerkracht ten opzichte van de leerprestaties van de allochtone leerling