het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter n
All words of February 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 February 2018 was:

(het) nat·te·vin·ger·werk ()
= guesswork

nat(te) = wet
vinger = finger
werk = work

"Zulke schattingen zijn meestal nattevingerwerk."
– Kuke Bijlsma (citaat), in: NRC Handelsblad (2016)

"Het bepalen van de meest effectieve medicatie is bij kinderen vaak nattevingerwerk."
– Nicole Lucas, in: Trouw (2007)