het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter b
All words of January 2018
All words of 2018
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 January 2018 was:

(de) blad·spie·gel ()
= page layout with margins and print area in certain proportions

blad = page
spiegel = mirror

"Het boek ziet er werkelijk prachtig uit. Een grijswitte linnen band met een gemarmerde omslag, een mooie bladspiegel in een fraai lettertype, een groot aantal afbeeldingen en zelfs een leeslintje."
– Paul Schnabel, in: NRC Handelsblad (2002)

"Voordat een kopiist kon beginnen met schrijven, moest hij ervoor zorgen dat de liniëring en de bladspiegels overal gelijk waren."
– G.J. van Bork, H. Struik, P.J. Verkruijsse & G.J. Vis, in: Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002)