het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: taal en spraak

All words with first letter v
All words of December 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 31 December 2017 was:

(de) voor·spraak ()
= intercession, mediation

voor = before
spraak = speech

"Op zijn voorspraak is het nu een verplichte cursus op z'n school."
– Leon van Heel, in: Algemeen Dagblad (2017)

"Het bidden bij de graven om de voorspraak bij God in te roepen voor gezondheid en andere wensen kreeg pas echt een impuls door de joodse mystiek in de Middeleeuwen."
– Ina Friedman, in: Trouw (2000)

"Op voorspraak van D66 dreigen de ambtenaren met terugwerkende kracht enkele sociale rechten te verliezen."
– Mirjam Kerkhof & Stefan Sagel, in: de Volkskrant (2012)