het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter r
All words of November 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 24 November 2017 was:

reik·hal·zend ()
= longing

reiken = to reach
hals = neck

"Hillary Clinton heeft nog niet duidelijk gemaakt waarom we reikhalzend naar haar presidentschap moeten uitzien."
– Frans Verhagen, in: Trouw (2008)

"De meeste leerlingen zien er reikhalzend naar uit dat lessen niet langer ontregeld worden door ordeverstorend gedrag van enkelingen."
– Astrid Boon, in: de Volkskrant (2010)

"De jonge virtuoos, dagelijks op zoek naar de curiositeiten der natuur, werd onmiddellijk omringd door de reikhalzende massa."
– in: Raster (1995/2014)