het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: pret

All words with first letter p
All words of November 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 November 2017 was:

(het) pret·pak·ket ()
= study program with only easy subjects

pret = joyfulness, merriment
vakkenpakket = study program, combination of subjects

"Welke vakkenkeuze biedt het meeste perspectief? Niet dat van talen, geschiedenis en literatuur: een 'pretpakket' voor losers."
– Ger Groot, in: Trouw (2016)

"Ze heeft bijvoorbeeld de grote hervormingen op het gebied van ruimtelijke ordening buitengewoon knap gedaan. Dus het is niet zo dat zij alleen maar van het pretpakket was."
– Ron Fresen (citaat), in: HP/De Tijd (2015)