het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: uitroeien

All words with first letter u
All words of November 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 November 2017 was:

(de) uit·roei·ing ()
= extermination

uitroeien = to exterminate

"Handel in bepaalde traditionele Chinese medicijnen draagt bij aan de uitroeiing van bedreigde diersoorten omdat de medicijnen vaak ingrediënten van deze dieren bevatten."
– in: Trouw (1995)

"[Met Poerim] wordt herdacht hoe de Perzische koningin Esther 2.500 jaar geleden het joodse volk van een dreigende uitroeiing redde."
– Leen Vervaeke, in: de Volkskrant (2014)