het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter e
All words of November 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 1 November 2017 was:

een uur in de wind stin·ken ()
= to smell badly

een = a(n)
uur = hour
in = in
de = the
wind = wind
stinken = to stink

"Na die drie dagen stonken ze een uur in de wind."
– Mickelle Haest, in: Trouw (2015)

"John is een zwerver en hij stinkt een uur in de wind."
– Lidy Nicolasen, in: de Volkskrant (2014)