het woord van vandaag

Category: werkwoord

Topic: ziekte en gezondheid

All words with first letter o
All words of September 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 29 September 2017 was:

o·ver·lij·den (overleed, overleden) ()
= to decease, to die

over = over
lijden = to go (archaic)

"Op 20 februari overlijdt zijn vader in Veenendaal op de leeftijd van 78 jaar."
– Anna-Marie Lücken & Aad Meinderts & Dick Welsink, in: Vier lichte letterheren (1999/2008)

"De oprichter van het mannenblad Playboy, de Amerikaan Hugh Hefner, is overleden."
– in: Het Parool (2017)

"Ook al wil niemand aan de bijbehorende akelige ziekte overlijden, de gedachte dat er zoiets als een 'zachte dood' bestaat en dat je daarom kunt vragen, is inmiddels gemeengoed geworden."
– Karin Spaink, in: De Groene Amsterdammer (1995)