het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: verantwoorden

All words with first letter v
All words of August 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 August 2017 was:

ver·ant·woor·ding af·leg·gen ()
= to give an account, to give a justification for conduct

verantwoording = justification, account
afleggen = to make, to give
af = off
leggen = to lay

"De hele crux van onze democratie is nu juist dat een politicus verantwoording aflegt: aan het volk, aan de pers en aan de Kamer. Wie dat weigert, hoort in een democratie niet thuis."
– Oswin Schneeweisz, in: HP/De Tijd (2017)

"Hij is er juist een hartgrondig voorstander van dat artsen verantwoording afleggen over hun doen en laten rondom het levenseinde van hun patiënten."
– Max Arian, in: De Groene Amsterdammer (1997)