het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: verlamming

Topic: ziekte en gezondheid

All words with first letter v
All words of August 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 August 2017 was:

ver·lam·men (verlamde, verlamd) ()
= to paralyze, to cripple, to become paralyzed

ver- = for-
lam = paralyzed

"Een taser verlamt door middel van een elektrische schok van 50.000 volt."
– Gieljan de Vries, in: Nemo Kennislink (2004)

"We moeten ons bewust zijn van gevaar zonder ons te laten verlammen in het samenleven."
– Bart Eeckhout, in: De Morgen (2016)