het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter o
All words of June 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 June 2017 was:

ont·wij·ken (ontweek, ontweken) ()
= to avoid, to evade

ont- = out of
wijken = to yield

"Zorgvuldig ontwijkt ze vragen over haar soulmate."
– Ger Dijkstra & Ritz Mollema, in: De Groene Amsterdammer (2001)

"Hij zocht haar oogen, die hem snel ontweken."
– Anthonie Donker, in: De Gids (1926/2011)