het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: bladspiegel
Related: schutblad
Related: z.o.z.

All words with first letter b
All words of November 2009
All words of 2009
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 November 2009 was:

blad·zij·de ()
= page, one side of a leaf of paper commonly used for printing or writing

blad = leaf (also: tray, magazine)
zijde = side, flank (also: silk)

"Toch worden in de deze week verschenen nieuwe editie van de Almanac of American Politics – een naslagwerk van 1.864 bladzijden over politici, kiezers en regionale ontwikkelingen – enkele trends gesignaleerd die bij de presidentsverkiezingen volgend jaar november vermoedelijk een grotere invloed op de uitslag zullen hebben dan de laatste bewegingen aan het campagnefront, waarover de media zo overvloedig berichten."
– Tom-Jan Meeus, in: NRC Handelsblad (2007)

"Ik zou kunnen voortgaan, fraai geschreven bladzijde na bladzijde kunnen aanhalen, ook bedenkingen kunnen opperen tegen sommige van Querido's uitspraken. Dat dit boek alleszins op ruime belangstelling mag aanspraak maken meen ik echter met deze enkele regelen reeds voldoende te hebben doen uitkomen."
– Gerard van Eckeren, in: Den Gulden Winckel (1913)