het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: eten en drinken

All words with first letter g
All words of May 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 May 2017 was:

(de) ge·heel·ont·hou·der ()
= teetotaller, total abstainer, person that drinks no alcohol

geheel = totally
onthouden = to abstain

"Jongeren in het Verenigd Koninkrijk zijn steeds vaker geheelonthouder."
– in: Nu.nl (2017)

"Onder de geheelonthouders bevindt zich een grote groep die om gezondheidsredenen gestopt is."
– Joep Engels, in: Trouw (2016)