het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: gastvrijheid

All words with first letter g
All words of May 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 5 May 2017 was:

gast·vrij ()
= hospitable

gast = guest
vrij = free

"We willen een gastvrije stad zijn."
– Peter den Oudsten (citaat), in: Dagblad van het Noorden (2015)

"Achter die gereserveerdheid kwam een hartelijke en gastvrije man naar voren met een grote behoefte aan contact en vriendschap."
– in: De boekenwereld (2002/2014)

"Nederland is minder gastvrij voor vluchtelingen geworden onder invloed van het minderheidskabinet van VVD en CDA dat door de PVV werd gedoogd."
– in: de Volkskrant (2012)