het woord van vandaag

Category: voorzetsel

Related: betreffen
Related: desbetreffend

All words with first letter b
All words of April 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 25 April 2017 was:

be·tref·fen·de ()
= concerning, regarding, about

betreffen = to concern

"Uit cijfers blijkt dat Noorwegen momenteel het succesvolste land is betreffende digitale radio."
– Sophie van Os, in: HP/De Tijd (2015)

"Per 1 december 2011 is de nieuwe wet betreffende automatische verlenging van abonnementen ingegaan."
– in: De Groene Amsterdammer