het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter r
All words of March 2017
All words of 2017
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 March 2017 was:

(de) reik·wijd·te ()
= reach, range, coverage

reiken = to reach
wijdte = width

"De door de Sovjet-Unie geleverde Scuds hadden een reikwijdte van 350 kilometer, maar Irak heeft deze verhoogd tot circa 600 kilometer."
– in: NRC Handelsblad (1991)

"Hoewel de reikwijdte van individuele en politieke grondrechten wel eens ter discussie wordt gesteld, heerst er in grote trekken een consensus dat de burgerrechten moeten zijn en blijven wat ze waren."
– Josine H. Blok, in: Nemo Kennislink (2007)

"Algemeen is de reikwijdte van een kracht omgekeerd evenredig met de massa van zijn drager."
– Gerard 't Hooft, in: De bouwstenen van de schepping (1992)